Prosjektet er et tiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser som ikke har hatt anledning til å tilegne seg nok kunnskap om alminnelig matlaging, kosthold og helse. Prosjektet skal aktivisere og trene deltagerne til å mestre og å ha selvtillit nok til å ta hånd om sitt eget kosthold. Samtidig skal prosjektet fokusere på verdien av å kunne benytte (og ikke kaste) mat som er utgått på dato eller av annen grunn ellers ville ha blitt kastet. Prosjektet skal involvere en rekke frivillige grupper som instruktører og skal i tillegg publisere sine erfaringer til beste for andre. Vil du vite mer om selve prosjektet,  klikker du her.