Hvem kan bli medlem?

Alle som har eller har hatt en psykisk utfordring og har bostedsadresse i Kongsberg eller nærliggende kommuner.

Må jeg ha henvisning for å bli medlem?

Nei, du trenger ingen henvisning for å bli medlem av Fontenehuset.

Koster det noe å bli medlem?

Nei. Medlemskapet er gratis og varer så lenge du selv ønsker det.

Hvordan blir jeg medlem?

Du kan avtale omvisning på huset ved å ringe oss på telefon 948 86 950. På omvisningen blir du kjent med huset og hvordan vi arbeider. Du begynner hos oss som mulig medlem. Når du har funnet ut at tilbudet passer for deg, kan du bli medlem. Vi har også en egen side som går nærmere inn på hvordan du blir medlem.

Stilles det noen krav til oppførsel på huset?

Ja, du må være rusfri på huset. Du kan heller ikke oppføre deg truende ovenfor andre.

Hva er åpningstiden på Fontenehuset?

Fontenehuset er åpent alle hverdager fra klokken 8.30 til 16.00.

Må jeg komme hver dag dersom jeg blir medlem?

Nei, du bestemmer selv når du vil bruke huset.

Dersom jeg ønsker å begynne å arbeide eller studere, kan jeg få hjelp til det?

Ja. Enhetene på huset hjelper og støtter medlemmer på veien tilbake til arbeidslivet. Du kan også få hjelp til å finne annet lønnet arbeid eller en praksisplass. Vi støtter deg dersom du ønsker å begynne å studere.

Kan jeg som medlem få hjelp til å kontakte helsetjenesten og andre offentlige etater?

Ja, som medlem har du rett til slik støtte. En medarbeider eller et medlem du har tillit til kan hjelpe deg med å ta kontakt med de ulike instansene og bli med deg til NAV og andre avtaler.

Finnes det noen form for behandling på Fontenehuset?

Nei, det finnes ikke tilbud om behandling på huset. Vi kan hjelpe deg med å finne et passende tilbud i det offentlige helsevesenet.

Har huset fritidsaktiviteter og arrangementer?

Ja. Vi har en egen gruppe som planlegger og arrangerer fritidsaktiviteter som foregår i nærmiljøet. Vi liker også å ta en årlig tur ut av byen. Tidligere har vi vært på opera og skiskytter-VM. Vi har også en fruktbar avtale med Energimølla, Kongsberg Jazzfestival og treningssenteret KMT.