En varm takk til alle lag, foreninger, frivillige organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner som alle på sin måte har gitt oss støtte i form av pengegaver eller annen bistand. Dere er mange, men det er plass til enda flere. Ingen nevnt ingen glemt.

Slik kan du støtte oss


Vårt Vippsnummer er
11163Vårt nye kontonummer er
2480 17 53287


Foto

Takk til fotograf Hilde Honerud som har fotografert oss i forbindelse med nettsiden.

hildehonerud.com | fragmentfoto.no

Våre samarbeidspartnere