UKEPLAN

Mandag                    

09:00                           Arbeidsmøte

10:00-12:00                Søknader, Luna

12:00                            Lunsj

13:00                           Arbeidsmøte

14:00 – 15:00             HMS, Luna

16:00                           Stengt

 

Tirsdag                    

09:00                          Arbeidsmøte

10:00 – 12:00             Regnskap, Luna

12:00                           Lunsj

13:00                           Arbeidsmøte

14:00 – 14:30              Regnskap, Luna

14:30                            Husmøte

15:00                            HMS, Rigmor

16:00                            Stengt

 

Onsdag

09:00                           Arbeidsmøte

10:00 – 12:00             Jobbklubb, Anette

12:00                            Lunsj

13:00                            Arbeidsmøte

14:00 – 15:00              Redaksjon, Luna

15:00 – 16:00              Trening på FSC

 

Torsdag                     

09:00                              Arbeidsmøte

12:00                                Lunsj

13:00                                Arbeidsmøte

13:30 – 16:00                  Ung/Lovende, Anette                      MOT, Rigmor

16:00 – 19:00                  Torsdagsmiddag

19:00                                Stengt

 

Fredag                             

09:00                                 Arbeidsmøte

12:00                                  Lunsj

13:00                                  Arbeidsmøte

15:00                                  Ukeslutt

16:00                                  Stengt